Wat doen we

Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nuts- en infrastructuurbedrijven:

  • Proximus (telecommunicatie)
  • Fluvius (distributie van gas, elektriciteit, riolering en kabeltelevisie)
  • IWVA (Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht)
  • FARYS (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening)
  • AWV (agentschap wegen en verkeer)

Als waarnemende partij:

  • Pidpa (drinkwater)
  • De Watergroep (drinkwater)
  • Aquafin (riolering)

Andere nutsbedrijven kunnen nog toetreden.

 

Minder hinder bij werken, dat is het doel van Synductis

Niemand vindt het prettig: wegdek of voetpad opengebroken, hinder in de straat, ... Maar het moet nu eenmaal gebeuren, om nieuwe leidingen te leggen of kabels te plaatsen bijvoorbeeld.

De nutsbedrijven binnen Synductis stemmen hun infrastructuurwerken op elkaar af, op basis van een gecoördineerde aanpak. Door zo veel mogelijk samen te werken, hoeven we het openbare domein minder vaak open te breken. Zo beperken we de hinder in uw straat.

Door werken samen uit te voeren, verlopen ze ook efficiënter dan wanneer ze elk apart worden uitgevoerd. Zo kan Synductis een snellere en goedkopere dienstverlening bieden aan uw gemeente of stad, onze opdrachtgever.

wat doen we