Onze werken

Minder hinder bij werken, dat is het doel van Synductis. We willen u dan ook maximaal informeren en tijdig verwittigen over waar we werken en hoe we werken.

Hoe communiceren we?

Synductis informeert u maximaal over de geplande werken in uw straat. We doen dat ook ruim vooraf, zodat u de nodige schikkingen kunt treffen.

Vóór de werken beginnen

Voor de werken beginnen, krijgt u een brief en een folder in uw bus.

  • We geven achtergrondinformatie en u leest over de werken die op stapel staan.
  • U krijgt een overzicht met contactgegevens, als u iemand wil bereiken tijdens de werken.
  • U kunt op een formulier aanduiden waar de nutsleidingen en kabels uw woning binnenkomen. Als u die schets achter het raam plaatst, hebben we een duidelijk overzicht.
  • Wie slecht te been is, kan aangeven dat Synductis op elk moment een geschikte toegang tot de woning moet voorzien.
  • U kunt deelnemen aan een kwaliteitsonderzoek.