Vennoten en partners

Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nuts- en infrastructuurbedrijven.

Vennoten

  • De Watergroep: drinkwater en riolering
  • Fluvius: distributie van gas, elektriciteit, riolering en kabeltelevisie
  • FARYS: drinkwater, riolering en wegenis
  • IWVA: drinkwater en riolering
  • Pidpa: drinkwater en riolering
  • Proximus: telecom
  • Aquafin: riolering

 

Partner via een samenwerkingsovereenkomst

  • AWV: wegbeheerder van autosnelwegen en gewestwegen.
  • De Lijn: Vlaamse vervoermaatschappij

Andere nutsbedrijven kunnen nog toetreden.